NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE OD 28.7.2020 PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

NÁVŠTĚVY V DOBĚ PONDĚLÍ–NEDĚLE OD 13,00 HODIN DO 17,00 HODIN, POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA BUDE DO BUDOVY VPUŠTĚNA V 16.30 HODIN

DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVY MIMO BUDOVU, VENKU V ALTÁNU, NA LAVIČKÁCH, VYHÝBAT SE BLÍZKÉMU TĚLESNÉMU KONTAKTU

VSTUP POUZE S ROUŠKOU, KTERÁ ZAKRÝVÁ NOS A ÚSTA, POUŽÍVAT CELOU DOBU NÁVŠTĚVY

U VSTUPU DO BUDOVY JE POVINNOST POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY BEZKONTAKTNÍM TEPLOMĚREM, VSTUP POVOLEN POUZE OSOBÁM BEZ ZVÝŠENÉ TĚLESNÉ TEPLOTY DO 37 °C, KAŽDÁ OSOBA NAVŠTĚVUJÍCÍ KLIENTA BUDE DOTAZOVÁNA NA SYMPTOMY ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 FORMOU DOTAZNÍKU

NÁVŠTĚVA MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY PO DOBU 30 MINUT

PRO POHYB V BUDOVĚ POUŽÍVAT SCHODIŠTĚ

ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY

NÁVŠTĚVA POBÝVÁ POUZE V POKOJI KLIENTA

ZÁKAZ POUŽÍVAT SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V POKOJÍCH KLIENTŮ, DÁLE KONZUMACI JÍDLA A NÁPOJŮ V PRŮBĚHU NÁVŠTĚVY

PO KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ BUDE PROVEDENA DEZINFEKCE PLOCH, KTERÝCH SE DOTÝKALA, PROSTŘEDKEM S VIRUCIDNÍM ÚČINKEM

NEDOPORUČUJEME NÁVŠTĚVY DĚTÍ DO 10 LET V BUDOVĚ DS

PŘI NEDODRŽENÍ OPATŘENÍ SI VEDENÍ DS VYHRAZUJE MOŽNOST UKONČENÍ NÁVŠTĚVY

Toto opatření platí od 28.7.2020 do změny či odvolání       Mgr. Jaromír Vejrych

NÁVŠTĚVY V BUDOVĚ DOMOVA PRO SENIORY MARIE OD 1.7.2020 PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

NÁVŠTĚVY V DOBĚ PONDĚLÍ–NEDĚLE OD 13,00 HODIN DO 17,00 HODIN

DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVY MIMO BUDOVU, VENKU V ALTÁNU, NA LAVIČKÁCH, VYHÝBAT SE BLÍZKÉMU TĚLESNÉMU KONTAKTU

VSTUP POUZE S ROUŠKOU, KTERÁ ZAKRÝVÁ NOS A ÚSTA,    POUŽÍVAT CELOU DOBU NÁVŠTĚVY

U VSTUPU DO BUDOVY JE POVINNOST POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY BEZKONTAKTNÍM TEPLOMĚREM, VSTUP POVOLEN POUZE OSOBÁM BEZ ZVÝŠENÉ TĚLESNÉ TEPLOTY DO 37 °C, PODEPSÁNÍ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

NÁVŠTĚVA MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY PO DOBU 30 MINUT

PRO POHYB V BUDOVĚ POUŽÍVAT SCHODIŠTĚ

ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY

NÁVŠTĚVA POBÝVÁ POUZE V POKOJI KLIENTA

ZÁKAZ POUŽÍVAT SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V POKOJÍCH KLIENTŮ, DÁLE KONZUMACI JÍDLA A NÁPOJŮ V PRŮBĚHU NÁVŠTĚVY

NEDOPORUČUJEME NÁVŠTĚVY DĚTÍ DO 10 LET V BUDOVĚ DS

PŘI NEDODRŽENÍ OPATŘENÍ SI VEDENÍ DS VYHRAZUJE MOŽNOST UKONČENÍ NÁVŠTĚVY

Toto opatření platí od 1.7.2020 do změny či odvolání       Mgr. Jaromír Vejrych

Dle rozhodnutí ministra zdravotnictví v rámci uvolňování opatření, dochází k povolení návštěv klientů domova pro seniory od 25. května 2020

Návštěvy v budově DS MARIE od 25.5. 2020

Vážení příbuzní, vaši rodiče, prarodiče mají za sebou více než dva měsíce tvrdých opatření. Díky jejich dodržování, nesmírnému úsilí personálu za cenu vzdání se částečně svých práv, kontaktů atd., se podařilo uchránit zařízení před zákeřným virovým onemocněním COVID 19. Všichni víte, že k přenosu může dojít kontaktem mezi osobami nebo dotykem kontaminovaného předmětu. Apelujeme na Vaši odpovědnost a dodržování všech podmínek, které jsme stanovili. Přicházíte do zařízení, kde žije nejvíce ohrožená skupina obyvatel, a věřím, že nikdo z Vás by nechtěl být v situaci, kdy by si vyčítal zavlečení nemoci do Domova pro seniory.

Návštěvy PO – NE v čase od 13 do 17 hod., u vstupu desinfekce na ruce – povinnost návštěvy použít / za vchodovými dveřmi /, vstup povolen jen osobám bez zvýšené tělesné teploty / do 37 °C/, vstup do budovy bude umožněn jen návštěvě s rouškou, její používání po celou dobu, návštěvy se zdržují jen v pokoji klienta, nedoporučujeme využívat sociální zařízení klientů, návštěva maximálně v počtu 2 osob, omezení 30 minut, zákaz vstupu se zvířaty, nedoporučujeme návštěvy v budově DS dětí do 10 let, pro návštěvy mimo budovu DS – doporučujeme, platí při kontaktu s klienty dodržování Nařízení MZ – roušky, dodržování bezpečné vzdálenosti při pohybu v parku okolí DS, při nedodržování opatření si vedení Domova pro seniory vyhrazuje možnost ukončení návštěvy, při pohybu po budově využívejte schodiště. Toto opatření platí od 25.5. 2020 do změny či odvolání.

                                                                                                                    Mgr. Jaromír Vejrych – ředitel