INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ OD 10 LET DO 18 LET VĚKU

Testování dětí na COVID – 19 ve věku 10 let do 18 let, které přijdou na návštěvu, zdravotní personál DS Marie nebude provádět. Pro testování na COVID – 19 se obracejte na odborného lékaře ORL nebo pediatra.   

                                  Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM DS MARIE – DOPLNĚNÍ INFORMACÍ

TESTOVÁNÍ POC antigenními testy: testování bude probíhat ve středu a pátek v době od 13 hod. do 14 hod. na základě objednání současně s objednáním návštěvy. Testy budou pro návštěvy zdarma. Pro účely vyúčtování Všeobecné zdravotní pojišťovně bude muset žadatel podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a uvést požadovaná data jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní údaje, souhlas s provedením testu, souhlas se zpracováním údajů atd. Doporučujeme si testy zajistit ve vlastní režii.

POTVRZENÍ COVID 19: nesmí být starší 48 hod. před návštěvou, u  PCR testů postačí SMS o výsledku testu,  o prodělané nemoci potvrzení svého lékaře, u antigenních testů potvrzení od lékaře.

POBYT MIMO DS: po dobu nouzového stavu není možný pobyt klientů mimo zařízení. Pobyt mimo zařízení je možný jen v případech, že klient bude mimo DS po celou dobu nouzového stavu.

RESPIRÁTORY: je povinen si každý zajistit ve vlastní režii. Upozorňujeme jen na dodržení pravidel stanovených výrobcem ohledně doby použití. V případě, že bude respirátor vykazovat znaky opotřebení, nebude návštěva umožněna.

Nouzový stav: je prodloužen do 12. prosince 2020 do 23.59 min. Je zde předpoklad, že bude opětovně prodloužen.

PODMÍNKY  NÁVŠTĚV: platí podmínky zveřejněné 2.12 2020. Podmínky jsou stanoveny v souladu s DOPORUČENÝMI  POSTUPY  MPSV / č. 10/2020, č. 17/2020 /, nejedná se o lidovou tvořivost, ale o podmínky, které doporučili odborníci i na základě zkušeností v minulých obdobích, jejichž cílem je ochránit klienty soc. služeb jako nejohroženější skupinu obyvatel, před nákazou COVID – 19. Chápu rozhořčení některých z Vás, ale prosím vztek si nevybíjejte na pracovnících Domova pro seniory. Věřte mně, že zaměstnanci pracují na hranicích svých možností bez možnosti nákazu ovlivnit. Děláme vše proto, aby se o Vaše potřebné rodinné příslušníky měl kdo postarat.

V Náchodě dne 3.12.2020                                                     

Mgr. Jaromír Vejrych

 

 

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V BUDOVĚ DS MARIE NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY č. 1264 ze dne 30.listopadu 2020 s účinností ode dne 5. prosince 2020 do dne 12. prosince 2020

 

– Návštěvy dle rezervačního systému po předchozí domluvě v čase od 9.00 hodin do 11.00 hodin ve všední dny na telefonním čísle: 777 360 139

Návštěvní dny: středa, pátek a neděle od 13.00. hodin do 16.00 hodin, pro návštěvy v neděli budou upřednostněny rezervace pro příbuzné klientů, kteří nebydlí v blízkém okolí

– Jedna návštěva klienta týdně, maximálně 2 osoby po dobu 20 minut

– Návštěvy probíhají ve společenské místnosti

– V souladu s UNESENÍM Vlády ČR je podmínkou pro návštěvu, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení  dalších režimových opatřeni poskytovatele. Osoby, které doloží negativní POC anebo PCR test ne starší než 48 hodin, mohou vykonat návštěvu za předpokladu použití respirátoru FFP2 a za dodržení režimových podmínek v MO MZDR 16214/2020–5/MIN/KAN. Výjimka platí také pro osoby, které doloží, že prodělaly onemocnění COVID – 19 v posledních 90 dnech

– Měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem, vstup povolen pouze osobám bez zvýšené teploty do 37 °C

– Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkala, prostředkem s virucidním účinkem

– Dětem do 10 let vstup do budovy není umožněn

– Výjimku a podmínky návštěvy imobilního klienta v pokoji uděluje vrchní sestra Domova pro seniory Marie

– Při nedodržení pravidel si vedení Domova pro seniory Marie vyhrazuje možnost ukončit návštěvu

– Testování antigenními POC testy – otázka testování zdravotním personálem DS MARIE zatím není určena, upřesníme, jakmile dostaneme informace, za jakých podmínek to bude možné / úhrada testu, výkonu apod./. V případě testování návštěv budeme na základě žádosti při objednávání návštěvy testovat zdravotnickými pracovníky DS MARIE jen na základě podepsané žádosti spojené s převzetím veškerých rizik spojených s provedením POC antigenního testu. Testování bude probíhat ve středu a pátek od 13.00 hodin do 14.00 hodin. Doporučujeme si zajistit testování ve vlastní režii

Výše uvedené informace jsou zatím předběžné, abyste měli prostor pro splnění podmínek, které jsou dány vládním nařízením /potvrzení, zajištění si testů, respirátory/

– Sledujte naše www. stránky, kde budeme aktualizovat informace

                                                         Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

                                                                                                   

 

 

 

 

TESTY NA KORONAVIRUS V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE U KLIENTŮ PO PÁTÉ NEGATIVNÍ

 

Dne 1.12. 2020 bylo provedeno testování všech klientů Domova pro seniory Marie na COVID – 19. Můžeme s velkou radostí oznámit, že již po páté testování klienti dosáhli negativních výsledků. Povinnost testování klientů končí dnem 4.12. 2020.  Zaměstnanci nadále obezřetně a pečlivě dodržují přísná hygienická opatření a používají jednorázové ochranné pomůcky (roušky, rukavice). S velkým denním nasazením děláme vše pro ochranu našich klientů v Domově pro seniory Marie.                                 

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

 

USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30.11. 2020 č. 1264

o přijetí krizového opatření se VLÁDA s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12.prosince 2020 do 23.59 hod. 

ZAKAZUJE

u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory návštěvy uživatelů s výjimkou:

zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřeni nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodrženi dalších režimových opatřeni poskytovatele.

Osoby, které doloží negativní POC anebo PCR test ne starší než 48 hodin, mohou vykonat návštěvu za předpokladu použití respirátoru FFP2 a za dodržení režimových podmínek v MO MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN. Výjimka platí také pro osoby, které doloží, že prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.

 

Na základě shora uvedeného Usnesení vlády ČR připravujeme podmínky pro návštěvy v Domově pro seniory MARIE. V dalších dnech bychom měli obdržet metodiku doporučujících opatření.  Zavedeme rezervační systém, zda a jakých podmínek budeme testovat. Sledujte naše www stránky.

                                                                                              Mgr. Jaromír Vejrych

 

 

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

 Dnešním dnem, tj. 27.11.2020 KHS ruší mimořádná protiepidemická opatření stanovená k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v zařízení Domov pro seniory Marie (domov pro seniory a odlehčovací služba). Domov pro seniory Marie nadále postupuje dle usnesení Vlády ČR a dle opatření Ministerstva zdravotnictví, která se týkají mimořádného nouzového stavu.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

TESTY NA KORONAVIRUS V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE U KLIENTŮ PO ČTVRTÉ NEGATIVNÍ

Dne 26.11. 2020 bylo provedeno testování všech klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Marie na COVID – 19 POC antigenními testy. Jsme rádi a s radostí můžeme oznámit, že po opětovném a čtvrtém testování dosáhli klienti na negativní výsledky. Negativní testy vykázali i všichni zaměstnanci. Další testování klientů a zaměstnanců bude 1.12. 2020. Zařízení nadále postupuje podle rozhodnutí KHS v protiepidemických opatření. Zaměstnanci stále a pečlivě dodržují přísná hygienická opatření a používají jednorázové ochranné pomůcky. S velkým úsilím denně děláme vše pro ochranu našich klientů v Domově pro seniory Marie. Změny v opatřeních budeme zveřejňovat prostřednictvím klientů a www. stránek.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU KLIENTŮ

Informace o zdravotním stavu klientů kontaktním osobám poskytuje pouze vrchní sestra ve všední dny mezi 10.00 hodinou a 13.00 hodinou na telefonním čísle 736 490 340. Žádáme rodiny, aby si o informace volal jen jeden z příbuzných a vzájemně si v rodině informaci předávali.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie


					

TESTY NA KORONAVIRUS V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE U KLIENTŮ PO TŘETÍ NEGATIVNÍ

Dne 21.11. 2020 bylo provedeno testování všech klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Marie na COVID – 19. Máme velkou radost, že po opětovném a třetím testování dosáhli klienti na negativní výsledky. Další testování klientů a zaměstnanců bude 26.11. 2020, které je prováděno v souladu s Mimořádným opatřením MZ jedenkrát za 5 dní prostřednictvím screeningových PCR antigenních testů, u všech, kteří neprošli onemocněním COVID -19. Testování klientů a zaměstnanců bude periodicky až do ukončení nouzového stavu. Zařízení nadále postupuje podle rozhodnutí KHS v protiepidemických opatření. Dle usnesení vlády se zákaz návštěv klientů v domově pro seniory prodlužuje do 12.12.2020. Zaměstnanci stále a pečlivě dodržují přísná hygienická opatření a používají jednorázové ochranné pomůcky. S velkým úsilím denně děláme vše pro ochranu našich klientů v Domově pro seniory Marie. S péčí o klienty i nadále a ochotně pomáhají dobrovolníci a studenti. Patří jim poděkování. Případné změny v opatřeních budeme zveřejňovat a prostřednictvím klientů a www.stránek. Všem děkujeme za pochopení.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie


					

TESTY NA KORONAVIRUS V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE PODRUHÉ NEGATIVNÍ

Dne 16.11. 2020 byly opět provedeny testy všech klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Marie na COVID – 19. Skvělé je, že již po druhém testování vyšli klienti negativní. Další testování klientů a zaměstnanců bude  21.11. 2020 a bude prováděno v souladu s Mimořádným opatřením MZ jedenkrát za 5 dní prostřednictvím screeningových PCR antigenních testů, u všech, kteří neprošli onemocněním COVID -19. Zařízení nadále podle rozhodnutí KHS postupuje podle protiepidemických opatření. Stále platí zákaz návštěv klientů v domově. Zaměstnanci neustále dodržují přísná hygienická opatření a používají jednorázové ochranné pomůcky. Bez přestání děláme vše pro ochranu klientů. S péčí o klienty i nadále pomáhají dobrovolníci a studenti. Patří jim poděkování. Případné změny v opatřeních budeme zveřejňovat a prostřednictvím klientů a www. stránek. Všem děkujeme za pochopení.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie