Dle rozhodnutí ministra zdravotnictví v rámci uvolňování opatření, dochází k povolení návštěv klientů domova pro seniory od 25. května 2020

Návštěvy v budově DS MARIE od 25.5. 2020

Vážení příbuzní, vaši rodiče, prarodiče mají za sebou více než dva měsíce tvrdých opatření. Díky jejich dodržování, nesmírnému úsilí personálu za cenu vzdání se částečně svých práv, kontaktů atd., se podařilo uchránit zařízení před zákeřným virovým onemocněním COVID 19. Všichni víte, že k přenosu může dojít kontaktem mezi osobami nebo dotykem kontaminovaného předmětu. Apelujeme na Vaši odpovědnost a dodržování všech podmínek, které jsme stanovili. Přicházíte do zařízení, kde žije nejvíce ohrožená skupina obyvatel, a věřím, že nikdo z Vás by nechtěl být v situaci, kdy by si vyčítal zavlečení nemoci do Domova pro seniory.

Návštěvy PO – NE v čase od 13 do 17 hod., u vstupu desinfekce na ruce – povinnost návštěvy použít / za vchodovými dveřmi /, vstup povolen jen osobám bez zvýšené tělesné teploty / do 37 °C/, vstup do budovy bude umožněn jen návštěvě s rouškou, její používání po celou dobu, návštěvy se zdržují jen v pokoji klienta, nedoporučujeme využívat sociální zařízení klientů, návštěva maximálně v počtu 2 osob, omezení 30 minut, zákaz vstupu se zvířaty, nedoporučujeme návštěvy v budově DS dětí do 10 let, pro návštěvy mimo budovu DS – doporučujeme, platí při kontaktu s klienty dodržování Nařízení MZ – roušky, dodržování bezpečné vzdálenosti při pohybu v parku okolí DS, při nedodržování opatření si vedení Domova pro seniory vyhrazuje možnost ukončení návštěvy, při pohybu po budově využívejte schodiště. Toto opatření platí od 25.5. 2020 do změny či odvolání.

                                                                                                                    Mgr. Jaromír Vejrych – ředitel