Střediska

Organizační struktura

MěSSS MARIE se podle typu poskytovaných sociálních služeb člení na 3 vnitroorganizační jednotky, dále jen střediska:

Domov pro seniory Marie
– se sídlem v Náchodě, Bartoňova 1998, telefon 491 423 478, 736 490 340, e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz
– vedoucí střediska: Helena Kubečková Burianová

Odlehčovací pobytová služba v Domově pro seniory Marie
– se sídlem v Náchodě, Bartoňova 1998, telefon 491 423 478, 736 490 340, e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz
– vedoucí střediska: Helena Kubečková Burianová

Pečovatelská služba
– se sídlem v Náchodě, Rybářská 1810, telefon 491 426 539, 736 490 332, e-mail: pecovatelska.sluzba@messs-na.cz
– vedoucí střediska: Mgr. Petra Šafářová