Pečovatelská služba

V první půlce života se staráme o své děti,
Ve druhé půlce života pečujeme o své rodiče.
Goethe

Kontakt
Sociální pracovnice Bc. Jana Frýbová, Pečovatelská služby, Rybářská 1810, Náchod.
Telefon 491 426 539, 731 653 289, e-mail: pecovatelska.sluzba@messs-na.cz

Poslání Pečovatelské služby
Pečovatelská služba umožňuje seniorům po ztrátě soběstačnosti prožít důstojné a spokojené stáří, poskytnout pomoc, podporu a aktivizaci v přirozeném domácím prostředí za pomoci pečovatelské služby a rodiny.

Cíle Pečovatelské služby
Cílem Pečovatelské služby je poskytnout službu za úhradu dle individuálních požadavků uživatelů, tak aby si mohli zajistit své životní potřeby při zachování vlastního soukromí.

Cílová skupina

  • Senioři od 65 let věku;
  • Zdravotně postižení občané od 27 let věku, kteří nepožadují od Pečovatelské služby trvalou péči 24 hodin, jsou částečně závislí na pomoci jiné osoby a chtějí zůstat ve vlastním domácím prostředí;
  • Rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

Terénní Pečovatelská služba je poskytována osobám s trvalým bydlištěm v Náchodě nebo příměstských částech (Běloves, Babí, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí, Jizbice, Dobrošov). Ve stejném rozsahu může být poskytována i osobám, které mají trvalý pobyt v jiné obci než v Náchodě, pokud organizace uzavře s příslušnou obcí smlouvu o poskytnutí Pečovatelské služby. Terénní Pečovatelská služba je sociální služba poskytována v domácnosti uživatele. Služby se poskytují sedm dní v týdnu od 7.00 hodin do 21.00 hodin.
Středisko osobní hygieny – ambulantní forma poskytování osobní hygieny v sídle Pečovatelské služby v Rybářské ulici 1810. Jedná se o ambulantní formu poskytování osobní hygieny uživatelům pečovatelské služby, kteří nemají vhodné podmínky v domácím prostředí (bariérovost). Provozní doba: pondělí – pátek 7.00 hodin – 15.30 hodin. Kapacita: 6 uživatelů denně.

Kapacita Pečovatelské služby je 260 uživatelů.

Jak o službu požádat
Zájemce o službu nás může kontaktovat osobně nebo telefonicky. Osoba oprávněná jednat se zájemcem o službu poskytne veškeré informace o službách, které poskytujeme. Se zájemcem je domluven termín sociálního šetření, kdy ho oprávněná osoba navštíví v domácnosti. Se zájemcem je sepsána Žádost o poskytnutí Pečovatelské služby. Bude také seznámen se způsobem úhrady za poskytované služby, o právech uživatele.

Kontakty

Vedoucí Pečovatelské služby Mgr. Petra Šafářová

Rybářská 1810, Náchod (bývalý Penzion Harmonie)

Telefon: 491 426 539, 736 490 332

V případě, že potřebujete zdravotní a ošetřovatelské úkony, kontaktujte:

Charitní ošetřovatelská služba
Denisovo nábřeží 665 (bývalá poliklinika)
telefon: 491 424 166, mobil: 603 831 064

Dokumenty ke stažení (formát pdf):
Pravidla pro poskytnutí pečovatelské služby
Žádost o poskytnuti pečovatelské služby

Úhrada úkonů sociálních služeb

Informace o zpracování osobních údajů – uživatel
Informace o zpracování osobních údajů – kontaktní osoba