NÁVŠTĚVY V BUDOVĚ DOMOVA PRO SENIORY MARIE OD 1.7.2020 PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

NÁVŠTĚVY V DOBĚ PONDĚLÍ–NEDĚLE OD 13,00 HODIN DO 17,00 HODIN

DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVY MIMO BUDOVU, VENKU V ALTÁNU, NA LAVIČKÁCH, VYHÝBAT SE BLÍZKÉMU TĚLESNÉMU KONTAKTU

VSTUP POUZE S ROUŠKOU, KTERÁ ZAKRÝVÁ NOS A ÚSTA,    POUŽÍVAT CELOU DOBU NÁVŠTĚVY

U VSTUPU DO BUDOVY JE POVINNOST POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY BEZKONTAKTNÍM TEPLOMĚREM, VSTUP POVOLEN POUZE OSOBÁM BEZ ZVÝŠENÉ TĚLESNÉ TEPLOTY DO 37 °C, PODEPSÁNÍ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

NÁVŠTĚVA MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY PO DOBU 30 MINUT

PRO POHYB V BUDOVĚ POUŽÍVAT SCHODIŠTĚ

ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY

NÁVŠTĚVA POBÝVÁ POUZE V POKOJI KLIENTA

ZÁKAZ POUŽÍVAT SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V POKOJÍCH KLIENTŮ, DÁLE KONZUMACI JÍDLA A NÁPOJŮ V PRŮBĚHU NÁVŠTĚVY

NEDOPORUČUJEME NÁVŠTĚVY DĚTÍ DO 10 LET V BUDOVĚ DS

PŘI NEDODRŽENÍ OPATŘENÍ SI VEDENÍ DS VYHRAZUJE MOŽNOST UKONČENÍ NÁVŠTĚVY

Toto opatření platí od 1.7.2020 do změny či odvolání       Mgr. Jaromír Vejrych