Úvod

Vítejte na našich stránkách

Městské středisko sociálních služeb Marie v Náchodě vzniklo sloučením středisek poskytujících sociální služby. Organizace má samostatnou právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je Město Náchod a provozuje tyto typy služeb: Domov pro seniory, odlehčovací službu a terénní pečovatelskou službu. Vedení střediska má sídlo v budově Domova pro seniory Marie v Bartoňově ulici. Zaměstnanci dodržují pravidla dle etického kodexu.

Domov pro seniory a odlehčovací služba, určené výhradně pro seniory, jsou provozovány v budově Domova pro seniory Marie v Bartoňově ulici.

Terénní pečovatelská služba má sídlo v budovách Harmonie v Rybářské ulici, kde jsou zároveň byty zvláštního určení. Terénní pečovatelská služba slouží okruhu osob potřebujících pomoc z důvodu částečně omezené soběstačnosti v souvislosti s vysokým věkem nebo zdravotním postižením.

 02.jpg  17.jpg