Nájemní bydlení v Domech zvláštního určení Harmonie I a Harmonie II

Rybářská 1810/1819, Náchod

Cílová skupina

  • Osoby ve věku od 65 let;
  • Osoby se zdravotním postižením, které požadují Pečovatelskou službu a nepotřebují pomoc 24 hodin denně;
  • Osoby s trvalým bydlištěm v Náchodě nebo příměstských částech (Běloves, Babí, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí, Jizbice, Dobrošov). Požádat o nájemní byt mohou také občané z obcí územního obvodu Pověřeného obecního úřadu Náchod, se kterými MěSSS Marie uzavřelo smlouvu o poskytování sociálních služeb.

Jedná se o domy s nájemními byty Harmonie I. (Rybářská 1810) a Harmonie II. (Rybářská 1819). Pečovatelská služba je zde poskytována sedm dní v týdnu od 7.00 hodin do 21.00 hodin.

Kapacita nájemních bytů je 89 uživatelů.

Jak o nájemní byt požádat
O nájemní byt lze požádat prostřednictvím vyplněné Žádosti o přidělení nájemního bytu včetně tiskopisu Vyjádření lékaře a zaslat nebo osobně doručit sociální pracovnici Pečovatelské služby. Přidělení bytu zvláštního určení schvaluje Rada města na základě stanovených kritérií po projednání a doporučení rozmísťovací komise MěSSS Marie prostřednictvím odboru SV MěÚ Náchod.

Kontakty
Sociální pracovnice Bc. Jana Frýbová
Rybářská 1810, Náchod
Telefon: 491 426 539, 731 653 289
e-mail: pecovatelska.sluzba@messs-na.cz

Dokumenty ke stažení (formát pdf):
Žádost o přidělení nájemního bytu v Harmonii
Potvrzení lékaře
Pravidla pro umístění do nájemního bytu Harmonie I.,II.

Informace o zpracování osobních údajů – uživatel
Informace o zpracování osobních údajů – kontaktní osoba