Kontakty

Městské středisko sociálních služeb Marie
Bartoňova ul., čp.1998
547 01 Náchod
IČO 70947589
Ředitel: Mgr. Jaromír Vejrych
Zástupce ředitele: Helena Kubečková Burianová
tel.: 491 423 478
e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka číslo 166

Domov pro seniory Marie
Bartoňova 1998
547 01 Náchod
tel.: 491 423 478, 736 490 344
e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz

Odlehčovací služba
Bartoňova 1998
547 01 Náchod
tel.: 491 423 478, 736 490 344
e-mail.: stredisko.marie@messs-na.cz

Pečovatelská služba, Harmonie
Rybářská 1810
547 01 Náchod
tel.: 491 426 539, 736 490 332
e-mail.: pecovatelska.sluzba@messs-na.cz