UPOZORNĚNÍ, KTERÉMU VĚNUJTE POZORNOST

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE JE POTVRZEN VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19, V SOUČASNÉ DOBĚ Z TOHOTO DŮVODU NEDOPORUČUJEME NÁVŠTĚVY KLIENTŮ.

V PŘÍPADĚ, ŽE NÁVŠTĚVU REALIZUJETE, JE POVINNOST MÍT ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY RESPIRÁTOREM FFP 2 NEBO KN 95 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY KLIENTA.

POKUD BUDETE VYKAZOVAT PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, NÁVŠTĚVU SVÉHO BLÍZKÉHO ODLOŽTE.

NÁKUPY PRO KLIENTY BUDOU PŘEBÍRÁNY PERSONÁLEM V DOBĚ NÁVŠTĚV OD 13,00 HODIN DO 16,00 HODIN.

28. prosince 2021                                                                Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie