AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

  • OMEZENÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE STÁLE TRVÁ
  • ŽÁDÁME NÁVŠTĚVNÍKY O KOREKTNÍ JEDNÁNÍ PŘI NÁVŠTĚVĚ KLIENTA V POKOJI (PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY RESPIRÁTOREM FFP 2 NEBO KN 95 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU, DODRŽENÍ 30 MINUT)
  • NÁVŠTĚVA PROKÁŽE PCR TEST – PLATNOST 72 HODIN, ANTIGENNÍ TEST – PLATNOST 24 HODIN, OČKOVÁNÍ, PRODĚLÁNÍ COVID – 19
  • POKUD BUDETE VYKAZOVAT PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, NÁVŠTĚVU ODLOŽTE
  • NÁKUPY PRO KLIENTY BUDOU PŘEBÍRÁNY PERSONÁLEM V DOBĚ OD 13,00 HODIN DO 16,00 HODIN
  • OSTATNÍ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY ZE DNE 10.5.2021 ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

 

3. ledna 2022                                                    Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie