INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY, RODINY, PŘÁTELE A ZNÁMÉ KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY MARIE

S VELKOU RADOSTÍ A DOBRÝM POCITEM MŮŽEME OZNÁMIT, ŽE V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ KARANTÉNA A ONEMOCNĚNÍ COVID – 19. VŠICHNI ZAMĚSTNANCI DĚLAJÍ VŠE, ABY COVID – 19 NEPRONIKL DO DOMOVA. KLIENTI JSOU PRŮBĚŽNĚ INFORMOVÁNI O OPATŘENÍCH SOUVISEJÍCÍCH S COVIDEM – 19. JSME RÁDI, ŽE SE V DOMOVĚ DAŘÍ ŽÍT BEZ COVIDU – 19.

JE ČAS ADVENTU A PŘÍCHÁZÍ ČAS VÁNOC. KAŽDÝ RÁD NAVŠTÍVÍ A POTĚŠÍ SVÉ RODIČE, PRARODIČE V DOMOVĚ, ALE I KLIENTI BUDOU CHTÍT VÁNOČNÍ ČAS PROŽÍVAT MIMO ZAŘÍZENÍ, TEDY V DOMÁCNOSTI SVÝCH RODIN, PŘÁTEL A ZNÁMÝCH.  PROSÍME, ZVAŽTE, ZDA JE NEZBYTNĚ NUTNÉ USKUTEČNIT POBYT BLÍZKÝCH U VÁS V DOMÁCNOSTI, A TO S OHLEDEM NA VELMI VYSOKÝ VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 VŠUDE OKOLO NÁS „VENKU“.

POKUD SE ROZHODNETE PRO NÁVŠTĚVU V RODINĚ, JE DŮLEŽITÉ UJISTIT SE, ŽE V RODINĚ JE BEZPEČNÁ SITUACE OHLEDNĚ ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 (OSOBY BEZ INFEKCE, BEZ PŘÍZNAKŮ RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, BEZ RIZIKOVÝCH KONTAKTŮ), V TOMTO PŘÍPADĚ JE URČITĚ DOPORUČENO PŘED NEZBYTNOU NÁVŠTĚVOU DOMLUVIT, ABY SE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, PŘÁTELÉ A ZNÁMÍ OBJEDNALI K TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID – 19.

NAŠÍM CÍLEM JE, ABYCHOM ZAJISTILI PÉČI V DOBĚ SVÁTKŮ, NEMUSELI PŘIJÍMAT OPATŘENÍ POPŘ. UZAVŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A HODNĚ ZDRAVÍ.

8. prosince 2021                                                                            Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie