S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 22. LISTOPADU 2021 OD 00:00 HOD. DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ SE:

omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY S PLATNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

 • VNÍMÁME ZHORŠUJÍCÍ SE PANDEMICKOU SITUACI
 • VSTUPUJETE DO ZAŘÍZENÍ, KDE JE NEJVÍCE OHROŽENÁ SKUPINA SENIORŮ
 • ZVOŇTE NA ZVONEK „SLUŽBA SESTER“, VYČKEJTE PŘÍCHODU PERSONÁLU
 • NEVSTUPUJTE DO BUDOVY BEZ VĚDOMÍ PERSONÁLU
 • MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY U KLIENTA
 • NÁVŠTĚVA V POKOJI 30 MINUT
 • PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY
 • POUŽÍT FUNKČNÍ RESPIRÁTOR FFP 2 NEBO KN 95 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU
 • DĚTEM DO 10 LET NENÍ UMOŽNĚN VSTUP DO BUDOVY
 • RESPEKTUJTE A DODRŽUJTE VÝŠE UVEDENÉ!
 • OSTATNÍ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY ZE DNE 10.5.2021 ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

19.11.2021                                                          Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie