PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY S PLATNOSTÍ OD 18. LISTOPADU 2021 DO 21. LISTOPADU 2021

  • MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY U KLIENTA
  • NÁVŠTĚVA V POKOJI 30 MINUT
  • PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY
  • POUŽÍT RESPIRÁTOR FFP 2 NEBO KN 95 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU
  • NÁVŠTĚVA PROKÁŽE PCR TEST – PLATNOST 72 HODIN, ANTIGENNÍ TEST – PLATNOST 24 HODIN, OČKOVÁNÍ, PRODĚLÁNÍ COVID – 19
  • DĚTEM DO 10 LET NENÍ UMOŽNĚN VSTUP DO BUDOVY
  • RESPEKTUJTE A DODRŽUJTE VÝŠE UVEDENÉ!
  • OSTATNÍ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY ZE DNE 10.5.2021 ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

 

18.11.2021                        Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie