AKTUÁLNÍ INFORMACE

Epidemie koronaviru v České republice nabývá na síle, vzhledem k rekordním nárůstům nově potvrzených případů nákazy, budou klienti Domova pro seniory Marie používat ochranu dýchacích cest při styku s personálem a při pohybu po budově.

Pravidla pro návštěvy zůstávají nadále v platnosti a žádáme návštěvníky o korektní jednání při návštěvě klienta v pokoji (po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty respirátorem FFP 2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu, dodržení 30 minut).

  1. ledna 2022                                                                    Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie Náchod