V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE JE VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19

Žádáme návštěvy, aby v budově domova dodržovaly hygienická opatření při vstupu:

  • respirátor, který zakrývá dýchací cesty
  • dezinfekce rukou (k dispozici u vchodových dveří)
  • nepoužívat výtah, využívat schodiště

 

21. února 2023                                                                       Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie