PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

V Domově pro seniory Marie se již onemocnění COVID – 19 nevyskytuje. Žádáme návštěvy, aby v budově domova nadále dodržovaly hygienická opatření při vstupu:

  • respirátor, který zakrývá dýchací cesty
  • dezinfekce rukou (k dispozici u vchodových dveří)

 

28. února 2023                                                                                Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie