USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30.11. 2020 č. 1264

o přijetí krizového opatření se VLÁDA s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12.prosince 2020 do 23.59 hod. 

ZAKAZUJE

u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory návštěvy uživatelů s výjimkou:

zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřeni nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodrženi dalších režimových opatřeni poskytovatele.

Osoby, které doloží negativní POC anebo PCR test ne starší než 48 hodin, mohou vykonat návštěvu za předpokladu použití respirátoru FFP2 a za dodržení režimových podmínek v MO MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN. Výjimka platí také pro osoby, které doloží, že prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.

 

Na základě shora uvedeného Usnesení vlády ČR připravujeme podmínky pro návštěvy v Domově pro seniory MARIE. V dalších dnech bychom měli obdržet metodiku doporučujících opatření.  Zavedeme rezervační systém, zda a jakých podmínek budeme testovat. Sledujte naše www stránky.

                                                                                              Mgr. Jaromír Vejrych