UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

 Dnešním dnem, tj. 27.11.2020 KHS ruší mimořádná protiepidemická opatření stanovená k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v zařízení Domov pro seniory Marie (domov pro seniory a odlehčovací služba). Domov pro seniory Marie nadále postupuje dle usnesení Vlády ČR a dle opatření Ministerstva zdravotnictví, která se týkají mimořádného nouzového stavu.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie