Sportovní den

Ve středu 8. srpna 2012 se uskuteční tradiční klání klientů ve sportovních displínách.