PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V BUDOVĚ DOMOVA PRO SENIORY MARIE

V RÁMCI ZACHOVÁNÍ ZDRAVÍ A PRO OCHRANU KLIENTŮ I ZAMĚSTNANCŮ, DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM, ABY PŘI VSTUPU DO BUDOVY POUŽÍVALI RESPIRÁTOR TŘÍDY FFP2 NEBO KN95 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU A PROVEDLI DEZINFEKCI RUKOU. DEZINFEKCE JE K DISPOZICI U VSTUPNÍCH DVEŘÍ. DOPORUČENÍ VYCHÁZÍ ZE SOUČASNÉ SITUACE ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID – 19.

 

28. července 2022                                                                           Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie