DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE JE VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19. NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V BUDOVĚ DOMOVA ODLOŽTE NEBO JE VYKONEJTE VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH (ALTÁN, LAVIČKY), DŮSLEDNĚ POUŽÍVEJTE OCHRANU DÝCHACÍCH CEST RESPIRÁTOR. DOPORUČENÁ DOBA NÁVŠTĚV V BUDOVĚ OD 13,00 HODIN DO 16,00 HODIN, PŘI VSTUPU DO BUDOVY PROVEĎTE DEZINFEKCI RUKOU (K DISPOZICI U VSTUPNÍCH DVEŘÍ) A VSTUPUJTE S RESPIRÁTOREM. V BUDOVĚ NEPOUŽÍVEJTE VÝTAH, ALE SCHODIŠTĚ.

22. srpna 2022                                                                                  Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie