PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V BUDOVĚ DS MARIE NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY č. 1264 ze dne 30.listopadu 2020 s účinností ode dne 5. prosince 2020

 

– Návštěvy dle rezervačního systému po předchozí domluvě v čase od 9.00 hodin do 11.00 hodin ve všední dny na telefonním čísle: 777 360 139

Návštěvní dny: středa, pátek a neděle od 13.00. hodin do 16.00 hodin, pro návštěvy v neděli budou upřednostněny rezervace pro příbuzné klientů, kteří nebydlí v blízkém okolí

– Jedna návštěva klienta týdně, maximálně 2 osoby po dobu 20 minut

– Návštěvy probíhají ve společenské místnosti

– V souladu s UNESENÍM Vlády ČR je podmínkou pro návštěvu, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení  dalších režimových opatřeni poskytovatele. Osoby, které doloží negativní POC anebo PCR test ne starší než 48 hodin, mohou vykonat návštěvu za předpokladu použití respirátoru FFP2 a za dodržení režimových podmínek v MO MZDR 16214/2020–5/MIN/KAN. Výjimka platí také pro osoby, které doloží, že prodělaly onemocnění COVID – 19 v posledních 90 dnech

– Měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem, vstup povolen pouze osobám bez zvýšené teploty do 37 °C

– Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkala, prostředkem s virucidním účinkem

– Dětem do 10 let vstup do budovy není umožněn

– Výjimku a podmínky návštěvy imobilního klienta v pokoji uděluje vrchní sestra Domova pro seniory Marie

– Při nedodržení pravidel si vedení Domova pro seniory Marie vyhrazuje možnost ukončit návštěvu

– Testování antigenními POC testy – otázka testování zdravotním personálem DS MARIE zatím není určena, upřesníme, jakmile dostaneme informace, za jakých podmínek to bude možné / úhrada testu, výkonu apod./. V případě testování návštěv budeme na základě žádosti při objednávání návštěvy testovat zdravotnickými pracovníky DS MARIE jen na základě podepsané žádosti spojené s převzetím veškerých rizik spojených s provedením POC antigenního testu. Testování bude probíhat ve středu a pátek od 13.00 hodin do 14.00 hodin. Doporučujeme si zajistit testování ve vlastní režii

Výše uvedené informace jsou zatím předběžné, abyste měli prostor pro splnění podmínek, které jsou dány vládním nařízením /potvrzení, zajištění si testů, respirátory/

– Sledujte naše www. stránky, kde budeme aktualizovat informace

                                                         Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie