INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM DS MARIE – DOPLNĚNÍ INFORMACÍ

TESTOVÁNÍ POC antigenními testy: testování bude probíhat ve středu a pátek v době od 13 hod. do 14 hod. na základě objednání současně s objednáním návštěvy. Testy budou pro návštěvy zdarma. Pro účely vyúčtování Všeobecné zdravotní pojišťovně bude muset žadatel podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a uvést požadovaná data jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní údaje, souhlas s provedením testu, souhlas se zpracováním údajů atd. Doporučujeme si testy zajistit ve vlastní režii.

POTVRZENÍ COVID 19: nesmí být starší 48 hod. před návštěvou, u  PCR testů postačí SMS o výsledku testu,  o prodělané nemoci potvrzení svého lékaře, u antigenních testů potvrzení od lékaře.

POBYT MIMO DS: po dobu nouzového stavu není možný pobyt klientů mimo zařízení. Pobyt mimo zařízení je možný jen v případech, že klient bude mimo DS po celou dobu nouzového stavu.

RESPIRÁTORY: je povinen si každý zajistit ve vlastní režii. Upozorňujeme jen na dodržení pravidel stanovených výrobcem ohledně doby použití. V případě, že bude respirátor vykazovat znaky opotřebení, nebude návštěva umožněna.

Nouzový stav: je prodloužen do 12. prosince 2020 do 23.59 min. Je zde předpoklad, že bude opětovně prodloužen.

PODMÍNKY  NÁVŠTĚV: platí podmínky zveřejněné 2.12 2020. Podmínky jsou stanoveny v souladu s DOPORUČENÝMI  POSTUPY  MPSV / č. 10/2020, č. 17/2020 /, nejedná se o lidovou tvořivost, ale o podmínky, které doporučili odborníci i na základě zkušeností v minulých obdobích, jejichž cílem je ochránit klienty soc. služeb jako nejohroženější skupinu obyvatel, před nákazou COVID – 19. Chápu rozhořčení některých z Vás, ale prosím vztek si nevybíjejte na pracovnících Domova pro seniory. Věřte mně, že zaměstnanci pracují na hranicích svých možností bez možnosti nákazu ovlivnit. Děláme vše proto, aby se o Vaše potřebné rodinné příslušníky měl kdo postarat.

V Náchodě dne 3.12.2020                                                     

Mgr. Jaromír Vejrych