Ochrana osobních údajů – GDPR

Domov pro seniory zpracovává osobní údaje v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR.
Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonných důvodů a popř. na základě souhlasu. Uvedené osobní údaje uživatele se využívají pouze v nezbytné míře při poskytování sjednaných služeb v Domově pro seniory a nebudou předávány jiným společnostem mimo kontrolních orgánů. Osobní údaje nebudou předávány mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.
Uživatel i jeho kontaktní osoba jsou seznámeni s informacemi o zpracování osobních údajů. Tyto informace podepisují a jsou součástí dokumentace uživatele.