POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB V DOBĚ PANDEMIE

Na základě vývoje nepříznivé celosvětové situace ohledně výskytu a šíření Covid 19 musí být pečovatelské služby vykonávány pouze s ohledem na bezpečí zaměstnanců i všech uživatelů PS MěSSS Marie.  Služba není uzpůsobena k poskytování služeb u Covid pozitivní osob. V případě Covid pozitivního uživatele je zmapován rozsah nezbytné péče, je informována kontaktní osoba uživatele, se kterou je domluveno převzetí péče. Pokud převzetí péče není možné, ze strany Pečovatelské služby jsou zajištěny pouze nejnutnější úkony (nákupy, obědy). Pokud je uživatel plně závislý na pomoci druhé osoby, je nezbytné řešit situaci s praktickým lékařem.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie 

OČKOVÁNÍ NA COVID – 19 KLIENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Očkování na COVID – 19 bylo provedeno ve čtvrtek 14. ledna 2021 u klientů a zaměstnanců v Domově pro seniory Marie.

ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Dne 8. ledna 2021 byly provedeny testy všech klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Marie na COVID – 19. Z testování vyšli pozitivní klienti, kteří jsou v domácí karanténě a pozitivní jsou i zaměstnanci. Provedení testů u všech klientů i zaměstnanců bude opětovné. Od 13.1.2021 do 27.1.2021 nebudou přebírány nákupy pro klienty od rodin, také nebudou prováděny pravidelné páteční nákupy. Toto je další z řady opatření pro ochranu klientů i zaměstnanců a zamezení šíření onemocnění COVID-19 v Domově pro seniory Marie. Pro všechny klienty je zajištěna celodenní strava (snídaně, oběd, večeře). Péče o klienty je zabezpečena, v domově platí přísná hygienická opatření, zaměstnanci nosí jednorázové ochranné pomůcky. Je udržován kontakt s Krajskou hygienickou stanicí KHK a domov postupuje dle rozhodnutí KHS v protiepidemických opatření. Je to velmi náročné období, ale s četným nasazením děláme vše pro ochranu klientů a zaměstnanců.

Podpořte Vaše blízké telefonicky, nechoďte k budově domova. O dalším vývoji Vás budeme informovat na našich stránkách.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

INFORMACE O TESTOVÁNÍ KLIENTŮ

V pátek 8. ledna 2021 bude provedeno u všech klientů Domova pro seniory Marie testovaní na COVID – 19.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 6. LEDNA 2021

Od 6. ledna 2021 je v Domově pro seniory Marie zákaz návštěv. Z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19. Zákaz návštěv je do odvolání.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

UPOZORNĚNÍ

NÁKUPY PRO KLIENTY DNE 1. LEDNA 2021 NEBUDOU PŘEBÍRÁNY.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS MARIE

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY KLIENTŮ DS MARIE

Vážení návštěvníci klientů Domova pro seniory Marie,

s účinností od 7. ledna 2021 se v Domově pro seniory Marie nebude provádět testování návštěvníků. Od výše uvedeného data, každý návštěvník musí doložit, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem a předloží o tomto doklad nebo předloží doklad o tom, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID – 19.

Testování si můžete zajistit přes veřejná odběrová místa. Od 16. prosince 2020 je možné využít plošného testování zdarma v odběrových místech.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

NOUZOVÝ STAV

Nouzový stav prodloužen do 22. ledna 2021 23.00 hodin 59 minut.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS MARIE

UPOZORNĚNÍ

NÁKUPY PRO KLIENTY VE DNECH 24., 25., 26. A 27. PROSINCE 2020 NEBUDOU PŘEBÍRÁNY.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS MARIE

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

  1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

     2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;

II. zrušuje ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření.

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády