UKONČENÍ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Dne 3.2.2021 KHS ruší karanténní protiepidemická opatření stanovená k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v zařízení Domov pro seniory Marie (domov pro seniory a pobytová odlehčovací služba). Domov pro seniory Marie nadále postupuje dle usnesení Vlády ČR a dle opatření Ministerstva zdravotnictví, která se týkají mimořádného nouzového stavu.

3.2.2021

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

INFORMACE K NÁKUPŮM PRO KLIENTY

Vzhledem k tomu, že Domov pro seniory Marie nadále zůstává v karanténě, přebírání nákupů pro klienty je odloženo na neurčito.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

DOMOV PRO SENIORY MARIE JE STÁLE V KARANTÉNĚ

Po testování klientů a zaměstnanců na COVID – 19 v pátek 22. ledna 2021 zůstává Domov pro seniory Marie nadále v karanténě vzhledem k přetrvávající pozitivitě klientů.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

NOUZOVÝ STAV

Nouzový stav prodloužen do 14. února 2021 23.00 hodin 59 minut.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS MARIE

OČKOVÁNÍ NA COVID – 19 DOKONČENO

Ve čtvrtek 21. ledna 2021 bylo dokončeno očkování na COVID – 19. Všichni klienti v Domově pro seniory Marie byli proočkováni.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

INFORMACE O TESTOVÁNÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Dne 15. ledna 2021 byly provedeny testy všech klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Marie na COVID – 19. Přetrvává pozitivita klientů, kteří jsou v domácí karanténě. Testování všech klientů i zaměstnanců bude opětovné. Péče o klienty je stále zabezpečena a v domově platí přísná hygienická opatření, zaměstnanci používají jednorázové ochranné pomůcky. Je udržován kontakt s Krajskou hygienickou stanicí KHK a domov postupuje dle rozhodnutí KHS v protiepidemických opatření. Nadále s velkým nasazením děláme vše pro ochranu klientů a zaměstnanců. Další informace o vývoji situace vždy najdete na našich stránkách.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB V DOBĚ PANDEMIE

Na základě vývoje nepříznivé celosvětové situace ohledně výskytu a šíření Covid 19 musí být pečovatelské služby vykonávány pouze s ohledem na bezpečí zaměstnanců i všech uživatelů PS MěSSS Marie.  Služba není uzpůsobena k poskytování služeb u Covid pozitivní osob. V případě Covid pozitivního uživatele je zmapován rozsah nezbytné péče, je informována kontaktní osoba uživatele, se kterou je domluveno převzetí péče. Pokud převzetí péče není možné, ze strany Pečovatelské služby jsou zajištěny pouze nejnutnější úkony (nákupy, obědy). Pokud je uživatel plně závislý na pomoci druhé osoby, je nezbytné řešit situaci s praktickým lékařem.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie 

OČKOVÁNÍ NA COVID – 19 KLIENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Očkování na COVID – 19 bylo provedeno ve čtvrtek 14. ledna 2021 u klientů a zaměstnanců v Domově pro seniory Marie.

ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Dne 8. ledna 2021 byly provedeny testy všech klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Marie na COVID – 19. Z testování vyšli pozitivní klienti, kteří jsou v domácí karanténě a pozitivní jsou i zaměstnanci. Provedení testů u všech klientů i zaměstnanců bude opětovné. Od 13.1.2021 do 27.1.2021 nebudou přebírány nákupy pro klienty od rodin, také nebudou prováděny pravidelné páteční nákupy. Toto je další z řady opatření pro ochranu klientů i zaměstnanců a zamezení šíření onemocnění COVID-19 v Domově pro seniory Marie. Pro všechny klienty je zajištěna celodenní strava (snídaně, oběd, večeře). Péče o klienty je zabezpečena, v domově platí přísná hygienická opatření, zaměstnanci nosí jednorázové ochranné pomůcky. Je udržován kontakt s Krajskou hygienickou stanicí KHK a domov postupuje dle rozhodnutí KHS v protiepidemických opatření. Je to velmi náročné období, ale s četným nasazením děláme vše pro ochranu klientů a zaměstnanců.

Podpořte Vaše blízké telefonicky, nechoďte k budově domova. O dalším vývoji Vás budeme informovat na našich stránkách.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

INFORMACE O TESTOVÁNÍ KLIENTŮ

V pátek 8. ledna 2021 bude provedeno u všech klientů Domova pro seniory Marie testovaní na COVID – 19.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie