KORONAVIRUS V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE A NÁKUPY PRO KLIENTY

Dne 11.11. 2020 byly provedeny testy všech klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Marie na COVID – 19. Dobrou zprávou je, že testy u klientů byly negativní. Další testování klientů a zaměstnanců bude od 16.11. 2020 prováděno v souladu s Mimořádným opatřením MZ jedenkrát za 5 dní prostřednictvím screeningových PCR antigenních testů, u všech, kteří neprošli onemocněním COVID -19. Zařízení nadále podle rozhodnutí KHS postupuje podle protiepidemických opatření. Případné změny v opatřeních budeme zveřejňovat a prostřednictvím klientů a www. stránek. V rámci uvolnění některých opatření budou od středy 18.11.2020 přebírány nákupy pro klienty od rodin, a to od 13,00 hodin do 15,30 hodin ve všední dny. Přebírány budou pouze zakoupené potraviny v nezávadném a pevném obalu (ne domácí připravená strava), drogistické zboží opatřené nezávadným a pevným obalem. Před vchodové dveře bude vždy přistaven nerezový vozík s přepravkami, do kterých se potraviny a zboží jednotlivě vyrovnají, následně bude provedena dezinfekce virucidním prostředkem. K dispozici budou igelitové rukavice, které se musí použít. Zaměstnanci DS budou prováděny pravidelné páteční nákupy pro klienty. Všem děkujeme za pochopení.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

KORONAVIRUS V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Dne 4.11. 2020 byly provedeny testy všech klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Marie na COVID – 19. Z testování vyšli pozitivní klienti, kteří jsou v domácí karanténě a pozitivní jsou i zaměstnanci. Provedení testů u všech klientů i zaměstnanců bude opět 11. 11. 2020. Od 6.11. 2020 do 17.11.2020 nebudou přebírány nákupy pro klienty od rodin, také nebudou prováděny pravidelné páteční nákupy. Toto je další z řady opatření pro ochranu klientů i zaměstnanců a zamezení šíření onemocnění COVID-19 v Domově pro seniory Marie. Pro všechny klienty je zajištěna celodenní strava (snídaně, oběd, večeře). Péče o Vaše blízké je zajištěna i za pomoci studentů a dobrovolníků. Podpořte Vaše seniory telefonicky, nechoďte k DS. O dalším vývoji Vás budeme informovat na našich stránkách. Všem děkujeme za pochopení.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ COVID-19 V DS MARIE

OD 6. 11.2020 DO 17.11.2020 NEBUDOU PŘEBÍRÁNY NÁKUPY PRO KLIENTY OD RODIN.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS MARIE

KORONAVIRUS V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Dne 28. 10. 2020 byly provedeny testy všech klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Marie na COVID – 19. Z testování vzešli pozitivní klienti a jsou v domácí karanténě. Pozitivní vyšli i zaměstnanci. Opětovné provedení testů klientů i zaměstnanců bude 4. 11. 2020. V domově platí přísná hygienická opatření, zaměstnanci nosí jednorázové ochranné pomůcky (pláště, respirátory, rukavice, štíty). Je zajištěn kontakt s Krajskou hygienickou stanicí KHK. Je to velmi náročné období, ale s četným nasazením děláme vše pro ochranu klientů a zaměstnanců. Do péče o klienty jsou zapojeni dobrovolníci a studenti, patří jim poděkování za to, že přijali výzvu pomáhat. Rodinní příslušníci, tímto Vás prosíme o pochopení a vstřícnost, když okamžitě nereagujeme na zvonek či telefon. Rodinní příslušníci jsou telefonicky kontaktováni pouze v případě, že klient vyjde z testu s pozitivním výsledkem.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS MARIE

UPOZORNĚNÍ

VE STŘEDU 28. ŘÍJNA 2020 VE STÁTNÍ SVÁTEK, SE NÁKUPY PRO KLIENTY DS MARIE NEPŘIJÍMAJÍ.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS MARIE

NÁKUPY PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY MARIE

NÁKUPY PRO KLIENTY OD PÁTKU 9.10.2020

BUDE PŘEBÍRAT PERSONÁL:

  • PONDĚLÍ AŽ PÁTEK (VŠEDNÍ DNY)
  • V ČASE OD 9.00 HODIN DO 10.00 HODIN
  • V ČASE OD 14.00 HODIN DO 16.00 HODIN

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE OD 9. ŘÍJNA 2020

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření, je zákaz návštěv klientů Domova pro seniory Marie do odvolání. Jde o bezpečnost klientů. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS MARIE

OD 1. ŘÍJNA 2020 JSOU MOŽNÉ NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE TAKTO:

 NÁVŠTĚVY BUDOU DLE REZERVAČNÍHO SYSTÉMU PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ V ČASE OD 8,00 HOD. DO 12,00 HOD., NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 777 360 139

NÁVŠTĚVY V DOBĚ PONDĚLÍ–PÁTEK OD 9,00 HOD. DO 10,55 HOD., OD 13,00 HOD. DO 15,55 HOD., POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA BUDE VPUŠTĚNA V 15,30 HOD.

NÁVŠTĚVY V SOBOTU A V NEDĚLI POUZE PRO PŘÍBUZNÉ KLIENTŮ, KTEŘÍ NEBYDLÍ V BLÍZKÉM OKOLÍ, OD 13,00 HOD. DO 15,55 HOD.

NÁVŠTĚVA KLIENTA MAXIMÁLNĚ DVAKRÁT V TÝDNU, 2 OSOBY PO DOBU 25 MINUT

NÁVŠTĚVY BUDOU MOŽNÉ POUZE VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI, VCHOD NA ZADNÍ STRANĚ BUDOVY Z PARKU, VSTUP POUZE S ROUŠKOU, KTERÁ ZAKRÝVÁ NOS A ÚSTA, NÁVLEKY NA OBUV, POUŽÍVAT CELOU DOBU NÁVŠTĚVY

U VSTUPU DO SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI JE POVINNOST POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY BEZKONTAKTNÍM TEPLOMĚREM, VSTUP POVOLEN POUZE OSOBÁM BEZ ZVÝŠENÉ TĚLESNÉ TEPLOTY DO 37 °C, KAŽDÁ OSOBA NAVŠTĚVUJÍCÍ KLIENTA BUDE DOTAZOVÁNA NA SYMPTOMY ONEMOCNĚNÍ COVID – 19, KARANTÉNU FORMOU DOTAZNÍKU

NÁVŠTĚVY MIMO BUDOVU (NEVZTAHUJE SE REZERVAČNÍ SYSTÉM), VENKU V ALTÁNU, NA LAVIČKÁCH, VYHÝBAT SE BLÍZKÉMU TĚLESNÉMU KONTAKTU (DOPORUČENÁ VZDÁLENOST 1,5 M OD KLIENTA, S ROUŠKOU, KTERÁ ZAKRÝVÁ NOS A ÚSTA, POUŽÍVAT CELOU DOBU NÁVŠTĚVY)

ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY

DĚTEM DO 10 LET VSTUP DO BUDOVY DS NEBUDE UMOŽNĚN

VÝJIMKU OHLEDNĚ NÁVŠTĚVY IMOBILNÍHO KLIENTA V POKOJI POVOLÍ VRCHNÍ SESTRA

PŘI NEDODRŽENÍ OPATŘENÍ SI VEDENÍ DS VYHRAZUJE MOŽNOST UKONČENÍ NÁVŠTĚVY

Toto opatření platí od 1.10.2020 do změny či odvolání Mgr. Jaromír Vejrych

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI. TÍMTO CHRÁNÍTE SVÉ NEJBLIŽŠÍ, CHRÁNÍTE SEBE A CHRÁNÍTE I PERSONÁL.

UPOZORNĚNÍ

V PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ 2020 VE STÁTNÍ SVÁTEK NEBUDE UMOŽNĚNA NÁVŠTĚVA KLIENTŮ V BUDOVĚ DOMOVA PRO SENIORY MARIE. NÁVŠTĚVU JE MOŽNÉ VYKONAT VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH AREÁLU DOMOVA.

Mgr. Jaromír Vejrych ředitel MěSSS MARIE

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI A STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍMU POČTU NAKAŽENÝCH ONEMOCNĚNÍM COVID – 19 NA NÁCHODSKU JE VYDÁNO TOTO OPATŘENÍ.

NÁVŠTĚVY V DOBĚ PONDĚLÍ–NEDĚLE OD 13,00 HODIN DO 17,00 HODIN, POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA BUDE DO BUDOVY VPUŠTĚNA V 16.30 HODIN

NÁVŠTĚVA KLIENTA V JEHO POKOJI MAXIMÁLNĚ DVAKRÁT V TÝDNU, 2 OSOBY PO DOBU 30 MINUT

PROSTOR K NÁVŠTĚVĚ VYUŽÍVAT MIMO BUDOVU, VENKU V ALTÁNU, NA LAVIČKÁCH, VYHÝBAT SE BLÍZKÉMU TĚLESNÉMU KONTAKTU

VSTUP POUZE S ROUŠKOU, KTERÁ ZAKRÝVÁ NOS A ÚSTA, POUŽÍVAT CELOU DOBU NÁVŠTĚVY

U VSTUPU DO BUDOVY JE POVINNOST POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY BEZKONTAKTNÍM TEPLOMĚREM, VSTUP POVOLEN POUZE OSOBÁM BEZ ZVÝŠENÉ TĚLESNÉ TEPLOTY DO 37 °C, KAŽDÁ OSOBA NAVŠTĚVUJÍCÍ KLIENTA BUDE DOTAZOVÁNA NA SYMPTOMY ONEMOCNĚNÍ COVID – 19, KARANTÉNU FORMOU DOTAZNÍKU

PRO POHYB V BUDOVĚ POUŽÍVAT SCHODIŠTĚ

ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY

NÁVŠTĚVA POBÝVÁ POUZE V POKOJI KLIENTA

ZÁKAZ POUŽÍVAT SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V POKOJÍCH KLIENTŮ, DÁLE KONZUMACI JÍDLA A NÁPOJŮ V PRŮBĚHU NÁVŠTĚVY

PO KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ BUDE PROVEDENA DEZINFEKCE PLOCH, KTERÝCH SE DOTÝKALA, PROSTŘEDKEM S VIRUCIDNÍM ÚČINKEM

DĚTEM DO 10 LET VSTUP DO BUDOVY DS NEBUDE UMOŽNĚN

PŘI NEDODRŽENÍ OPATŘENÍ SI VEDENÍ DS VYHRAZUJE MOŽNOST UKONČENÍ NÁVŠTĚVY

Toto opatření platí od 21.9.2020 do změny či odvolání Mgr. Jaromír Vejrych