Ambulantní středisko osobní hygieny v budově Harmonie I.

Je poskytována ve středisku osobní hygieny (SOH) v sídle Pečovatelské služby v Rybářské ulici 1810. Jedná se o ambulantní formu poskytování osobní hygieny, tzn., že uživatel za službou dochází, neprovádí se tedy v jeho domácnosti. Je určena především občanům s trvalým bydlištěm v Náchodě a občanům okolních obcí, se kterými má Pečovatelská služba uzavřenou obstaravatelskou smlouvu. Pečovatelská služba v SOH poskytuje koupele a hygienickou očistu. Tento způsob služby je zajištěn uživatelům, kteří nemají vhodné bytové podmínky, nebo jejich zdravotní stav nedovoluje tento úkon provést v domácnosti. Služba se poskytuje na základě smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Personální zajištění – službu konající personál terénní pečovatelské služby.

Provozní doba: Pondělí – Pátek 7.00 hod. – 15.30 hod.

Kapacita SOH: 6 uživatelů denně