UKONČENÍ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Dne 3.2.2021 KHS ruší karanténní protiepidemická opatření stanovená k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v zařízení Domov pro seniory Marie (domov pro seniory a pobytová odlehčovací služba). Domov pro seniory Marie nadále postupuje dle usnesení Vlády ČR a dle opatření Ministerstva zdravotnictví, která se týkají mimořádného nouzového stavu.

3.2.2021

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie