Rok s COVIDEM 19 v Domově pro seniory MARIE

Dovolte mně krátké zhodnocení uplynulého roku, který nemá v novodobé  historii srovnání. Začalo to nenápadně, v loni v březnu informací, o virovém onemocnění. Nikdo z nás si nedokázal představit dopady této pandemie. Přišla změť opatření, a to vyhlašování nouzového stavu, usnesení vlády, nařízení ministerstva zdravotnictví, karanténních opatření, na základě kterých jsme byli povinováni přijímat opatření k zamezení šíření koronaviru, a to prakticky ze dne na den. Bohužel ani našemu zařízení se nevyhnuly tři vlny pandemie. Naším úkolem bylo zabezpečit poskytovaní péče klientům. Věřte, že to bylo chvílemi dramatické. Dvě třetiny zaměstnanců prodělali COVID, řešili jsme to každý den s dobrovolníky, studenty, přesčasy. Díky obětavosti zaměstnanců s hrdostí konstatuji, že jsme to zvládli. COVID se nevyhnul ani klientům, o všechny jsme se postarali v našem domově. O náročnosti této péče nelze ani vypovědět bez emocí. Prakticky jsem jen řešil, aby se měl kdo o klienty starat. Možnost čerpání ošetřování ze strany zaměstnanců, karantény v rodinách bylo denní téma. Naší nadějí bylo očkování, které se nám jako jedněm z prvních domovů podařilo pro klienty zajistit. Největší problém pandemie spatřuji v zamezení kontaktu klientů s rodinnými příslušníky, což se negativně projevuje zejména na psychickém stavu. Přišli o obvyklé aktivity, přednášky, setkávání se mezi sebou. Všechna tato negativa musel personál sublimovat, motivovat klienty. Dá se říci, že po roce v těchto podmínkách je personál vyždímaný. Přichází jaro a s ním i naděje na zlepšení situace, v současné době dochází k mobilizaci personálu, na který jsem právem pyšný. Samozřejmě, že jsme udělali i rozhodnutí, která jsme museli revokovat, upravovat, dolaďovat. Bohužel někdy, i já mám ten dojem frustrace, která obecně vychází z nespokojenosti, se odrazila na nepochopitelných útocích na personál. Porušování našich nařízení o ochranných pomůckách, pravidlech kontaktu pod heslem „já to obejdu“ bez ohledu, že mohu ohrozit ostatní. Při podpisu smlouvy jsem Vás rodinné příslušníky žádal, abyste mě v případě nějakých připomínek, podnětů, stížností kontaktovali, abychom problém společně řešili. Zde je odpověď na důvod napsání této zprávy. Krajská hygienická stanice obdržela tento týden udání, že jsou porušovány hygienické normy při předávání nákupů. Mohu Vám upřímně říci, že to byla rána s čistého nebe, pocit křivdy, snížení motivace…. Ne, přes toto udání motivuji personál k dodržování všech opatření, bezvadné práci. Přijali jsme opatření, viz informace pod tímto textem.  Snad jen závěrem opětovně uvádím kontakt na sebe 736490336, na vedoucí střediska 736490340, pevná linka 491423478. Personál domova je rovněž informován, ale nejde vše popsat, domyslet, proto se prosím, obracejte na kompetentní osoby.

V Náchodě 26. března 2021                                      Mgr. Jaromír Vejrych