PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE OD 10.5.2021

Návštěvy nebudou již dle rezervačního systému

Návštěvní dny: pondělí–neděle od 13.00 hodin do 16.00 hodin

Návštěva klienta v pokoji nebo ve venkovních prostorách, klienti i návštěva používají ochranu dýchacích cest respirátorem

Návštěva klienta v pokoji maximálně 2 osoby současně po dobu 30 minut

Návštěvy nepoužívají výtahy, ale schodiště, dále nepoužívají sociální zařízení v pokoji klienta

Měření tělesné teploty u vchodu, dezinfekce rukou, respirátor třídy FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (po celou dobu návštěvy), čistý, neopotřebovaný

Domov pro seniory Marie neprovádí testování návštěvníků

Každý návštěvník musí doložit, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem a předloží o tomto doklad (lze i SMS) nebo předloží doklad o tom, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID – 19

Testování si zajistěte přes veřejná odběrová místa, testování každé 3 dny zdarma

Testování se nevztahuje na návštěvníky, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID – 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID – 19

Při nedodržení pravidel si vedení Domova pro seniory Marie vyhrazuje možnost návštěvu ukončit

Nákupy, balíčky pro klienty od rodin budou přebírány ve všední dny pondělí–pátek, v době od 13.00 hodin do 16.00 hodin, pouze v případě, že osoba nesplní podmínky pro návštěvu. Přebírány budou pouze zakoupené potraviny v nezávadném a pevném obalu (ne domácí připravená strava), drogistické zboží opatřené nezávadným a pevným obalem.

5. května 2021                                 Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie