PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Při poskytování terénní pečovatelské služby nadále platí nařízení MZDR 155678/2021

Povinnost pracovníků používat ochranné prostředky během poskytování služby u klienta

Povinnost klienta terénní pečovatelské služby informovat o výskytu COVID -19, příznacích a karanténě 

14. března 2022                                                                        Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie