POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB V DOBĚ PANDEMIE

Na základě vývoje nepříznivé celosvětové situace ohledně výskytu a šíření Covid 19 musí být pečovatelské služby vykonávány pouze s ohledem na bezpečí zaměstnanců i všech uživatelů PS MěSSS Marie.  Služba není uzpůsobena k poskytování služeb u Covid pozitivní osob. V případě Covid pozitivního uživatele je zmapován rozsah nezbytné péče, je informována kontaktní osoba uživatele, se kterou je domluveno převzetí péče. Pokud převzetí péče není možné, ze strany Pečovatelské služby jsou zajištěny pouze nejnutnější úkony (nákupy, obědy). Pokud je uživatel plně závislý na pomoci druhé osoby, je nezbytné řešit situaci s praktickým lékařem.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie