PORUCHA TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

VZHLEDEM K PORUŠE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE SE NEDOVOLÁTE NA PEVNOU LINKU. MŮŽETE VOLAT NA MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA, KTERÁ JSOU UVEDENA NÍŽE.

ŘEDITEL 736 490 336;

ÚČETNÍ 777 360 139;

SLUŽBA SESTER 604 413 676 (NEPŘETRŽITĚ);

VRCHNÍ SESTRA 736 490 340;

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 736 490 344 

12. prosince 2022                                                                   Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie