OD 1. ŘÍJNA 2020 JSOU MOŽNÉ NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE TAKTO:

 NÁVŠTĚVY BUDOU DLE REZERVAČNÍHO SYSTÉMU PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ V ČASE OD 8,00 HOD. DO 12,00 HOD., NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 777 360 139

NÁVŠTĚVY V DOBĚ PONDĚLÍ–PÁTEK OD 9,00 HOD. DO 10,55 HOD., OD 13,00 HOD. DO 15,55 HOD., POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA BUDE VPUŠTĚNA V 15,30 HOD.

NÁVŠTĚVY V SOBOTU A V NEDĚLI POUZE PRO PŘÍBUZNÉ KLIENTŮ, KTEŘÍ NEBYDLÍ V BLÍZKÉM OKOLÍ, OD 13,00 HOD. DO 15,55 HOD.

NÁVŠTĚVA KLIENTA MAXIMÁLNĚ DVAKRÁT V TÝDNU, 2 OSOBY PO DOBU 25 MINUT

NÁVŠTĚVY BUDOU MOŽNÉ POUZE VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI, VCHOD NA ZADNÍ STRANĚ BUDOVY Z PARKU, VSTUP POUZE S ROUŠKOU, KTERÁ ZAKRÝVÁ NOS A ÚSTA, NÁVLEKY NA OBUV, POUŽÍVAT CELOU DOBU NÁVŠTĚVY

U VSTUPU DO SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI JE POVINNOST POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY BEZKONTAKTNÍM TEPLOMĚREM, VSTUP POVOLEN POUZE OSOBÁM BEZ ZVÝŠENÉ TĚLESNÉ TEPLOTY DO 37 °C, KAŽDÁ OSOBA NAVŠTĚVUJÍCÍ KLIENTA BUDE DOTAZOVÁNA NA SYMPTOMY ONEMOCNĚNÍ COVID – 19, KARANTÉNU FORMOU DOTAZNÍKU

NÁVŠTĚVY MIMO BUDOVU (NEVZTAHUJE SE REZERVAČNÍ SYSTÉM), VENKU V ALTÁNU, NA LAVIČKÁCH, VYHÝBAT SE BLÍZKÉMU TĚLESNÉMU KONTAKTU (DOPORUČENÁ VZDÁLENOST 1,5 M OD KLIENTA, S ROUŠKOU, KTERÁ ZAKRÝVÁ NOS A ÚSTA, POUŽÍVAT CELOU DOBU NÁVŠTĚVY)

ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY

DĚTEM DO 10 LET VSTUP DO BUDOVY DS NEBUDE UMOŽNĚN

VÝJIMKU OHLEDNĚ NÁVŠTĚVY IMOBILNÍHO KLIENTA V POKOJI POVOLÍ VRCHNÍ SESTRA

PŘI NEDODRŽENÍ OPATŘENÍ SI VEDENÍ DS VYHRAZUJE MOŽNOST UKONČENÍ NÁVŠTĚVY

Toto opatření platí od 1.10.2020 do změny či odvolání Mgr. Jaromír Vejrych

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI. TÍMTO CHRÁNÍTE SVÉ NEJBLIŽŠÍ, CHRÁNÍTE SEBE A CHRÁNÍTE I PERSONÁL.