NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE OD 11. DUBNA 2022

Návštěvní dny pondělí–neděle od 13,00 hodin do 17,00 hodin

Návštěva klienta v pokoji maximálně 2 osoby současně po dobu 30 minut

Návštěvy dětí bez omezení věku jsou možné (výjimka pro děti do 6 let věku bez ochrany dýchacích cest, ostatní po celou dobu návštěvy používat ochranu dýchacích cest, dodržení doby návštěvy 30 minut) v doprovodu dospělé osoby

Návštěvy nepoužívají výtahy, ale schodiště, dále nepoužívají sociální zařízení v pokoji klienta 

Žádáme návštěvníky o korektní jednání při návštěvě klienta v pokoji (po celou dobu návštěvy používat ochranu dýchacích cest, dodržení doby návštěvy 30 minut)

 U vchodu návštěvník musí použít dezinfekci rukou

Návštěvník bude do budovy vpuštěn bez měření teploty, bez prokázání se bezinfekčností, při příznacích respiračního onemocnění upusťte od návštěvy

Doporučujeme k návštěvě využívat zejména venkovní prostory

Při nedodržení pravidel si vedení Domova pro seniory Marie vyhrazuje možnost návštěvu ukončit

11. dubna 2022                                                                    Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie