INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY KLIENTŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE S ÚČINNOSTÍ OD 5. KVĚTNA 2022

OD ČTVRTKA 5.5.2022 SE RUŠÍ COVID OPATŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

NÁVŠTĚVNÍCI MOHOU DO BUDOVY VSTUPOVAT BEZ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST, PŘI VSTUPU MUSÍ BÝT PROVEDENA DEZINFEKCE RUKOU (U HLAVNÍHO VCHODU BUDOVY)

DLE DOMÁCÍHO ŘÁDU JE VHODNÁ DOBA NÁVŠTĚV OD 9,00 HODIN DO 19,00 HODIN

NÁVŠTĚVNÍCI ZVOŇTE NA SLUŽBU SESTER

 

5. května 2022                                                                              Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie