DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE JE VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19. ZVAŽTE NEZBYTNOST NÁVŠTĚV KLIENTŮ V BUDOVĚ DOMOVA. DŮSLEDNĚ POUŽÍVEJTE OCHRANU DÝCHACÍCH CEST – RESPIRÁTOR. DOPORUČENÁ DOBA NÁVŠTĚV V BUDOVĚ OD 13,00 HODIN DO 16,00 HODIN, PŘI VSTUPU DO BUDOVY PROVEĎTE DEZINFEKCI RUKOU (K DISPOZICI U VSTUPNÍCH DVEŘÍ) A DO BUDOVY VSTUPUJTE S RESPIRÁTOREM. V BUDOVĚ NEPOUŽÍVEJTE VÝTAH, ALE SCHODIŠTĚ.

21.listopadu 2022                                                                               Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie