AKTUÁLNÍ INFORMACE, KTERÝM VĚNUJTE POZORNOST!

V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE JE POTVRZEN VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19.

V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE REALIZOVAT NÁVŠTĚVU, JE POVINNOST MÍT ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY RESPIRÁTOREM FFP 2 NEBO KN 95 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY KLIENTA.

V PŘÍPADĚ NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE, PROSÍME I OČKOVANÉ OSOBY O PROVEDENÍ TESTU, NEJLÉPE PCR.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY ZŮSTÁVAJÍ NADÁLE V PLATNOSTI A DŮRAZNĚ ŽÁDÁME NÁVŠTĚVNÍKY O KOREKTNÍ JEDNÁNÍ PŘI NÁVŠTĚVĚ KLIENTA V POKOJI (PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY RESPIRÁTOREM FFP 2 NEBO KN 95 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU, DODRŽENÍ 30 MINUT).

 

  1. února 2022                                                                                Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie