AKTUALIZACE PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE OD 8. 6. 2021

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující klienta prokáže, že splňuje následující podmínky:

Návštěvník absolvoval nejdéle před 7 dny RT – PCR vyšetření na přítomnost viru SARS – CoV – 2 s negativním výsledkem

Návštěvník absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS – CoV – 2 s negativním výsledkem

Návštěvník byl očkován proti onemocnění COVID – 19 a doloží certifikát o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

Návštěvník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – CoV – 2 nebo RT – PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV – 2 neuplynulo více než 180 dní

Návštěvník absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS – CoV – 2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

Ostatní pravidla pro návštěvy ze dne 10.5.2021 zůstávají v platnosti.

8. června 2021                             Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie