AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO NÁVŠTĚVY 23.9.2021

  • MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY U KLIENTA
  • NÁVŠTĚVA V POKOJI 30 MINUT
  • PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY
  • POUŽÍT RESPIRÁTOR FFP 2 NEBO KN 95 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU
  • NÁVŠTĚVA PROKÁŽE TEST, OČKOVÁNÍ, PRODĚLÁNÍ COVID – 19
  • RESPEKTUJTE A DODRŽUJTE VÝŠE UVEDENÉ!
  • OSTATNÍ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY ZE DNE 10.5.2021 ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

 

23.9.2021                                                       Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie