Pečovatelská služba

V první půlce života se staráme o své děti,
Ve druhé půlce života pečujeme o své rodiče.
Goethe

Poslání Pečovatelské služby
Pečovatelská služba umožňuje seniorům po ztrátě soběstačnosti prožít důstojné a spokojené stáří, poskytnout pomoc, podporu a aktivizaci v přirozeném domácím prostředí za pomoci pečovatelské služby a rodiny.

Cíle Pečovatelské služby
Cílem Pečovatelské služby je poskytnout službu za úhradu dle individuálních požadavků uživatelů, tak aby si mohli zajistit své životní potřeby při zachování vlastního soukromí.

Cílová skupina

  • Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu;
  • Zdravotně postižení občané, kteří nepožadují od Pečovatelské služby trvalou péči 24 hodin, jsou částečně závislí na pomoci jiné osoby a chtějí zůstat ve vlastním domácím prostředí;
  • Rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí.

Terénní Pečovatelská služba je poskytována osobám s trvalým bydlištěm v Náchodě nebo příměstských částech (Běloves, Babí, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí, Jizbice, Dobrošov). Ve stejném rozsahu může být poskytována i osobám, které mají trvalý pobyt v jiné obci než v Náchodě, pokud organizace uzavře s příslušnou obcí smlouvu o poskytnutí Pečovatelské služby. Terénní Pečovatelská služba je sociální služba poskytována v domácnosti uživatele. Služby se poskytují sedm dní v týdnu od 7.00 hodin do 21.00 hodin.

Kapacita Pečovatelské služby je 260 uživatelů.

Jak o službu požádat
Zájemce o službu nás může kontaktovat osobně nebo telefonicky. Osoba oprávněná jednat se zájemcem o službu poskytne veškeré informace o službách, které poskytujeme. Se zájemcem je domluven termín sociálního šetření, kdy ho oprávněná osoba navštíví v domácnosti. Se zájemcem je sepsána Žádost o poskytnutí Pečovatelské služby. Bude také seznámen se způsobem úhrady za poskytované služby, o právech uživatele.

Kontakty

Vedoucí Pečovatelské služby Mgr. Petra Šafářová

Sociální pracovnice Bc. Lenka Vogl Rejholdová

Rybářská 1810, Náchod (bývalý Penzion Harmonie)

Telefon: 491 426 539, 736 490 332

 

V případě, že potřebujete zdravotní a ošetřovatelské úkony, kontaktujte:

Charitní ošetřovatelská služba
Denisovo nábřeží 665 (bývalá poliklinika)
Vrchní sestra: Václava Němcová
telefon: 491 424 166, mobil: 603 831 064

Dokumenty ke stažení (formát pdf):
Pravidla pro poskytnutí pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Úhrada úkonů sociálních služeb