Aktuality

VENKOVNÍ NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Vzhledem k počasí s vysokými teplotami a povinností mít zakrytá ústa i nos respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy u klienta v pokoji, nebudeme, po dobu této povinnosti měnit podmínky návštěvy tzn. půl hodiny za splnění již daných podmínek (prokázání očkování, test, desinfekce rukou, měření teploty, max. 2 osoby).

Využívejte k návštěvě svých rodičů a blízkých venkovní prostory v okolí budovy domova. Senior park u domova nabízí pohodlná, stinná a klidná místa na čerstvém vzduchu s lavičkami i v altánu.

12. července 2021                                                                                               Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

AKTUALIZACE PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE OD 8. 6. 2021

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující klienta prokáže, že splňuje následující podmínky:

Návštěvník absolvoval nejdéle před 7 dny RT – PCR vyšetření na přítomnost viru SARS – CoV – 2 s negativním výsledkem

Návštěvník absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS – CoV – 2 s negativním výsledkem

Návštěvník byl očkován proti onemocnění COVID – 19 a doloží certifikát o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

Návštěvník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – CoV – 2 nebo RT – PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV – 2 neuplynulo více než 180 dní

Návštěvník absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS – CoV – 2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

Ostatní pravidla pro návštěvy ze dne 10.5.2021 zůstávají v platnosti.

8. června 2021                             Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

AKTUALIZACE PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE OD 24.5.2021

Každý návštěvník musí doložit, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem a předloží o tomto doklad (lze i SMS)

Nebo návštěvníci doloží potvrzení, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 nebo RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV -2 neuplynulo více než 180 dní

Testování se nevztahuje na návštěvníky, kteří byli očkováni proti onemocnění COVID – 19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka

Nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

Nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID – 19

 

Ostatní pravidla pro návštěvy ze dne 10.5.2021 zůstávají v platnosti.

24. května 2021                                 Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE OD 10.5.2021

Návštěvy nebudou již dle rezervačního systému

Návštěvní dny: pondělí–neděle od 13.00 hodin do 16.00 hodin

Návštěva klienta v pokoji nebo ve venkovních prostorách, klienti i návštěva používají ochranu dýchacích cest respirátorem

Návštěva klienta v pokoji maximálně 2 osoby současně po dobu 30 minut

Návštěvy nepoužívají výtahy, ale schodiště, dále nepoužívají sociální zařízení v pokoji klienta

Měření tělesné teploty u vchodu, dezinfekce rukou, respirátor třídy FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (po celou dobu návštěvy), čistý, neopotřebovaný

Domov pro seniory Marie neprovádí testování návštěvníků

Každý návštěvník musí doložit, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem a předloží o tomto doklad (lze i SMS) nebo předloží doklad o tom, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID – 19

Testování si zajistěte přes veřejná odběrová místa, testování každé 3 dny zdarma

Testování se nevztahuje na návštěvníky, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID – 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID – 19

Při nedodržení pravidel si vedení Domova pro seniory Marie vyhrazuje možnost návštěvu ukončit

Nákupy, balíčky pro klienty od rodin budou přebírány ve všední dny pondělí–pátek, v době od 13.00 hodin do 16.00 hodin, pouze v případě, že osoba nesplní podmínky pro návštěvu. Přebírány budou pouze zakoupené potraviny v nezávadném a pevném obalu (ne domácí připravená strava), drogistické zboží opatřené nezávadným a pevným obalem.

5. května 2021                                 Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

OPATŘENÍ PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pod č.j. MZDR 14597/2021–1 MIN/KAN a č.j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021, budou po ukončení nouzového stavu od 12.4.2021 v Domově pro seniory Marie nadále platit nastavená opatření ohledně návštěv a vycházek klientů, přebírání balíčků a nákupů pro klienty, režimová opatření apod. O případných změnách budeme informovat na našich www stránkách.

8. dubna 2021

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie