Aktuality

PŘEBÍRÁNÍ BALÍČKŮ – NÁKUPŮ PRO KLIENTY

V pátek 2. dubna 2021 a v pondělí 5. dubna 2021 nebudou přebírány balíčky – nákupy pro klienty.

30.3.2021                                 

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

Rok s COVIDEM 19 v Domově pro seniory MARIE

Dovolte mně krátké zhodnocení uplynulého roku, který nemá v novodobé  historii srovnání. Začalo to nenápadně, v loni v březnu informací, o virovém onemocnění. Nikdo z nás si nedokázal představit dopady této pandemie. Přišla změť opatření, a to vyhlašování nouzového stavu, usnesení vlády, nařízení ministerstva zdravotnictví, karanténních opatření, na základě kterých jsme byli povinováni přijímat opatření k zamezení šíření koronaviru, a to prakticky ze dne na den. Bohužel ani našemu zařízení se nevyhnuly tři vlny pandemie. Naším úkolem bylo zabezpečit poskytovaní péče klientům. Věřte, že to bylo chvílemi dramatické. Dvě třetiny zaměstnanců prodělali COVID, řešili jsme to každý den s dobrovolníky, studenty, přesčasy. Díky obětavosti zaměstnanců s hrdostí konstatuji, že jsme to zvládli. COVID se nevyhnul ani klientům, o všechny jsme se postarali v našem domově. O náročnosti této péče nelze ani vypovědět bez emocí. Prakticky jsem jen řešil, aby se měl kdo o klienty starat. Možnost čerpání ošetřování ze strany zaměstnanců, karantény v rodinách bylo denní téma. Naší nadějí bylo očkování, které se nám jako jedněm z prvních domovů podařilo pro klienty zajistit. Největší problém pandemie spatřuji v zamezení kontaktu klientů s rodinnými příslušníky, což se negativně projevuje zejména na psychickém stavu. Přišli o obvyklé aktivity, přednášky, setkávání se mezi sebou. Všechna tato negativa musel personál sublimovat, motivovat klienty. Dá se říci, že po roce v těchto podmínkách je personál vyždímaný. Přichází jaro a s ním i naděje na zlepšení situace, v současné době dochází k mobilizaci personálu, na který jsem právem pyšný. Samozřejmě, že jsme udělali i rozhodnutí, která jsme museli revokovat, upravovat, dolaďovat. Bohužel někdy, i já mám ten dojem frustrace, která obecně vychází z nespokojenosti, se odrazila na nepochopitelných útocích na personál. Porušování našich nařízení o ochranných pomůckách, pravidlech kontaktu pod heslem „já to obejdu“ bez ohledu, že mohu ohrozit ostatní. Při podpisu smlouvy jsem Vás rodinné příslušníky žádal, abyste mě v případě nějakých připomínek, podnětů, stížností kontaktovali, abychom problém společně řešili. Zde je odpověď na důvod napsání této zprávy. Krajská hygienická stanice obdržela tento týden udání, že jsou porušovány hygienické normy při předávání nákupů. Mohu Vám upřímně říci, že to byla rána s čistého nebe, pocit křivdy, snížení motivace…. Ne, přes toto udání motivuji personál k dodržování všech opatření, bezvadné práci. Přijali jsme opatření, viz informace pod tímto textem.  Snad jen závěrem opětovně uvádím kontakt na sebe 736490336, na vedoucí střediska 736490340, pevná linka 491423478. Personál domova je rovněž informován, ale nejde vše popsat, domyslet, proto se prosím, obracejte na kompetentní osoby.

V Náchodě 26. března 2021                                      Mgr. Jaromír Vejrych

 

BALÍČKY PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY MARIE – OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID – 19

Balíčky pro klienty od rodin budou přebírány ve všední dny (pondělí až pátek) od 13.00 hodin do 15.30 hodin. Balíčky (potraviny), které vyžadují uskladnění v lednici, nahlaste personálu a tyto potraviny předávejte zvlášť pro další opatření. Přebírány budou pouze zakoupené potraviny v nezávadném, uzavřeném a pevném obalu (ne domácí připravená strava), drogistické zboží opatřené nezávadným, uzavřeným a pevným obalem. Před vchodové dveře bude vždy přistaven nerezový vozík s přepravkami, do kterých se potraviny a zboží jednotlivě vyrovnají, následně bude provedena dezinfekce virucidním prostředkem. K dispozici budou igelitové rukavice, které se musí použít. Balíčky pro klienty budou vždy umístěny na 9 hodin do karantény. Zaměstnanci domova pro seniory budou uskutečňovat pravidelné páteční nákupy pro klienty (nákup bude také uložen na 9 hodin do karantény).

24.3.2021

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. února 2021 a s ohledem na hygienické a personální podmínky v Domově pro seniory Marie

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Návštěvní dny (všední dny): úterý a čtvrtek od 13.00 hodin do 15.25 hodin                                 

Návštěvy dle rezervačního systému po předchozí domluvě v čase od 9.00 hodin do 11.00 hodin ve všední dny na telefonním čísle: 777 360 139

Jedna návštěva klienta týdně, maximálně 2 osoby po dobu 20 minut

Návštěva se koná ve společenské místnosti

Měření tělesné teploty, dezinfekce rukou, respirátor třídy FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (po celou dobu návštěvy)

Domov pro seniory Marie neprovádí testování návštěvníků, každý návštěvník musí doložit, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem a předloží o tomto doklad (lze i SMS) nebo předloží doklad o tom, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID – 19

Testování si zajistěte přes veřejná odběrová místa, testování každé 3 dny zdarma

Testování se nevztahuje na návštěvníky, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID – 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID – 19

Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkala, prostředkem s virucidním účinkem

Dětem do 10 let vstup do budovy není umožněn

Výjimku a podmínky návštěvy klienta v terminálním stadiu v pokoji, uděluje vrchní sestra Domova pro seniory Marie

Při nedodržení pravidel si vedení Domova pro seniory Marie vyhrazuje možnost návštěvu ukončit

 

19.3.2021

                                                             Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY MARIE

Na základě vyhlášení nouzového stavu dle vládního nařízení do 28.3.2021 a s ohledem na hygienické a personální podmínky v Domově pro seniory Marie

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Návštěvní dny (všední dny): úterý a čtvrtek od 13.00 hodin do 15.25 hodin                                 

Návštěvy dle rezervačního systému po předchozí domluvě v čase od 9.00 hodin do 11.00 hodin ve všední dny na telefonním čísle: 777 360 139

Jedna návštěva klienta týdně, maximálně 2 osoby po dobu 20 minut

Návštěva se koná ve společenské místnosti

Měření tělesné teploty, dezinfekce rukou, respirátor třídy FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (po celou dobu návštěvy)

Domov pro seniory Marie neprovádí testování návštěvníků, každý návštěvník musí doložit, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem a předloží o tomto doklad (lze i SMS) nebo předloží doklad o tom, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID – 19

Testování si zajistěte přes veřejná odběrová místa, testování každé 3 dny zdarma

Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkala, prostředkem s virucidním účinkem

Dětem do 10 let vstup do budovy není umožněn

Výjimku a podmínky návštěvy imobilního klienta v pokoji, uděluje vrchní sestra Domova pro seniory Marie

Při nedodržení pravidel si vedení Domova pro seniory Marie vyhrazuje možnost návštěvu ukončit

 

1.3.2021                                              Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie