Aktuality

BALÍČKY PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY MARIE

Balíčky pro klienty od rodin budou přebírány ve všední dny (pondělí až pátek) od 13.00 hodin do 15.30 hodin. Přebírány budou pouze zakoupené potraviny v nezávadném a pevném obalu (ne domácí připravená strava), drogistické zboží opatřené nezávadným a pevným obalem. Před vchodové dveře bude vždy přistaven nerezový vozík s přepravkami, do kterých se potraviny a zboží jednotlivě vyrovnají, následně bude provedena dezinfekce virucidním prostředkem. K dispozici budou igelitové rukavice, které se musí použít. Zaměstnanci DS budou uskutečňovat pravidelné páteční nákupy pro klienty.

1.3.2021

                                                             Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE OD 8.2.2021

Návštěvní dny (všední dny):

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 13.00 hodin do 15.25 hodin

středa od 13.00 hodin do 16.40 hodin

Návštěvy dle rezervačního systému po předchozí domluvě v čase od 9.00 hodin do 11.00 hodin ve všední dny na telefonním čísle: 777 360 139

Jedna návštěva klienta týdně, maximálně 2 osoby po dobu 20 minut

Návštěva se koná ve společenské místnosti

Měření tělesné teploty, dezinfekce rukou, respirátor třídy FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (po celou dobu návštěvy)

Domov pro seniory Marie neprovádí testování návštěvníků, každý návštěvník musí doložit, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem a předloží o tomto doklad (lze i SMS) nebo předloží doklad o tom, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID – 19

Testování si zajistěte přes veřejná odběrová místa, testování každé 3 dny zdarma

Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkala, prostředkem s virucidním účinkem

Dětem do 10 let vstup do budovy není umožněn

Výjimku a podmínky návštěvy imobilního klienta v pokoji, uděluje vrchní sestra Domova pro seniory Marie

Při nedodržení pravidel si vedení Domova pro seniory Marie vyhrazuje možnost návštěvu ukončit

3.2.2021

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

NÁKUPY PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY MARIE OD 8.2.2021

S účinností od pondělí 8.2.2021 budou přebírány nákupy pro klienty od rodin, a to ve všední dny od 13.00 hodin do 15.30 hodin. Přebírány budou pouze zakoupené potraviny v nezávadném a pevném obalu (ne domácí připravená strava), drogistické zboží opatřené nezávadným a pevným obalem. Před vchodové dveře bude vždy přistaven nerezový vozík s přepravkami, do kterých se potraviny a zboží jednotlivě vyrovnají, následně bude provedena dezinfekce virucidním prostředkem. K dispozici budou igelitové rukavice, které se musí použít. Zaměstnanci DS budou uskutečňovat pravidelné páteční nákupy pro klienty.

3.2.2021

                                                             Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

UKONČENÍ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY MARIE

Dne 3.2.2021 KHS ruší karanténní protiepidemická opatření stanovená k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v zařízení Domov pro seniory Marie (domov pro seniory a pobytová odlehčovací služba). Domov pro seniory Marie nadále postupuje dle usnesení Vlády ČR a dle opatření Ministerstva zdravotnictví, která se týkají mimořádného nouzového stavu.

3.2.2021

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

INFORMACE K NÁKUPŮM PRO KLIENTY

Vzhledem k tomu, že Domov pro seniory Marie nadále zůstává v karanténě, přebírání nákupů pro klienty je odloženo na neurčito.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie