Ochrana osobních údajů – GDPR

Domov pro seniory zpracovává osobní údaje v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR.
Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonných důvodů a popř. na základě souhlasu. Uvedené osobní údaje uživatele se využívají pouze v nezbytné míře při poskytování sjednaných služeb v Domově pro seniory a nebudou předávány jiným společnostem mimo kontrolních orgánů. Osobní údaje nebudou předávány mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.
Uživatel i jeho kontaktní osoba jsou seznámeni s informacemi o zpracování osobních údajů. Tyto informace podepisují a jsou součástí dokumentace uživatele.

Středeční „Čtení“

26.5.2018 Hudební odpoledne v DS Marie

K dobré pohodě zahrají harmonikáři a pro klienty DS Marie je připraveno tradiční občerstvení.

22.5.2018 Přednáška Městské policie „Bezpečnost seniorů“

21.5.2018 Beseda pana Václava Fanty s promítáním fotografií

Kuželky

9.5.2018 Kavárnička

Rozvoz knih pro klienty DS Marie

Oblíbené středeční „Čtení“. Pokračujeme ve čtení z knížky Jiřiny Voltrové „Dvě holky na stromě“.

Filmový klub. Promítání cestopisných dokumentů.